Preeklampsiföreningen

Välkommen till Preeklampsiföreningen

Vi är en förening för drabbade av preeklampsi, eklampsi och HELLP. Preeklampsi kallas ofta för havandeskapsförgiftning. Här kan du till exempel läsa andras berättelser om hur det var när de blev sjuka och lära dig mer om diagnoserna.

Vi vill gärna tidigt nå ut till kvinnor och familjer som fått en preeklampsidiagnos. Vi har en affischer som passar fint i väntrum och liknande. Du kan ladda ner våra affischer här!


Foto av Engin Akyurt pu00e5 Pexels.com

Hjärt-Lungfonden: Preeklampsi ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

I en studie konstateras att kvinnor som haft tillexempel preeklampsi har en ökad risk för kranskärlssjukdom i övre medelåldern.


Föreningen summerar första året!

Preeklampsiföreningen har nu funnits i ett år. Nu kan vi summera vad vi har gjort!


Emma Nordenstedt och Karolina Stenqvist fanns på plats i Göteborg, Erika Lundell och Karin Stenfeldt fanns med digitalt under mötet med Preeklampsi-ARG i Göteborg i september 2021.

Möte med Preeklampsi-ARG i Göteborg september 2021

Representanter från föreningens styrelse träffade i september 2021 den grupp av läkare som är särskilt intresserade och specialiserade på preeklampsi.


Foto av Christina Morillo pu00e5 Pexels.com

Läs berättelser om preeklampsi, eklampsi och HELLP


Karolina berättar i Aftonbladet om HELLP

Karolina är en av grundarna till Preeklampsiföreningen. Nyligen berättade hon i Aftonbladet om sina och familjens erfarenheter av HELLP och varför hon tycker att en förening behövs. Läs artikeln här hos Aftonbladet.


Varför behövs en patientförening?

Föreningen bad professor Stefan Hansson om vad han ser att en patientförening kan göra.


Om vården efter förlossningen

Om hur du bör följas upp efter en genomgången preeklampsi, eklampsi eller HELLP.

Film 1: Vad är preeklampsi

Professor Stefan Hansson berättar i sex delar om hur preeklampsi uppstår, behandlas och om riskerna inför nya graviditeter.

Foto av Vidal Balielo Jr. pu00e5 Pexels.com

Kommentar från föreningen med anledning av debatten om förlossningsvården

Debatten om arbetsvillkoren i förlossningsvården berör också kvinnor och familjer som drabbas av preeklampsi.


Preeklampsi/Eklampsi/HELLP

De olika diagnoserna


Foto: Andreas Wohlfahrt Pexels.com

Preeklampsi

Varje år drabbas cirka 5 000 kvinnor i Sverige av någon form av preeklampsi.

Foto: Negative Space Pexels.com

Eklampsi

Eklampsi innebär att kvinnan får kramper före, under eller efter förlossning.

Foto: Lisa Pexels.com

HELLP

HELLP är en svår form av preeklampsi där flera organ i kroppen påverkas.


Symptom att vara uppmärksam på

Kraftig huvudvärk

Som inte går över
med vanliga huvudvärkstabletter.

Synbesvär

Tillexempel flimmer, dimmig syn, ser dubbelt, delar av synfältet försvinner.

Ont i övre delen av magen

Särskilt under höger
revben

Hastig svullnad

I ansiktet, händerna eller fötterna.

Illamående och kräkningar

efter vecka 18.

Föreningens råd till dig som blivit förälder

Att ha blivit förälder efter preeklampsi, eklampsi eller HELLP är omtumlande. Här kommer några råd baserade på andra familjers erfarenheter.


Föreningens råd till dig som är anhörig

Det kan vara svårt att stötta när man inte riktigt förstår vad som har hänt. Här får du som anhörig några råd baserade på andra familjers erfarenheter.


Historien om föreningens logotype

Karin Lundgren är kvinnan bakom Preeklampsiföreningens logotype. Läs mer om tankarna bakom bilden!


Läs mer hos andra

Länkbibliotek


Ett livsfarligt tillstånd

Eklampsi och HELLP kan utvecklas till livshotande tillstånd för kvinna och barn. Även i Sverige kan kvinnor och barn dö till följd av de olika diagnoserna.

Ordlista för patienter

Tox-prov, ALAT och klonus. Det är många nya begrepp för den som utreds eller behandlas för något av preeklampsitillstånden.


Är du i risk att få preeklampsi?

Det finns flera kända riskfaktorer för preeklampsi.


Om vården brister

Så här gör du om du vill veta mer om hur beslut togs under din graviditet eller om du vill anmäla någon del av vårdförloppet.