Preeklampsiföreningen

Välkommen till Preeklampsiföreningen

Vi är en förening för drabbade av preeklampsi, eklampsi och HELLP. Här kan du till exempel läsa andras berättelser om hur det var när de blev sjuka och lära dig mer om diagnoserna.

Den 14 oktober klockan 19.00 har vi ett öppet möte för alla som är intresserade av föreningen. Du behöver alltså inte vara medlem för att vara med. Här är länken till mötet:

https://teams.live.com/meet/94180047777528

Föreningen påbörjade sitt arbete under våren 2021 och är ännu i en uppstartsfas. Ha tålamod med oss och kom gärna tillbaka ofta! Hör av dig om du vill engagera dig i föreningens arbete eller om du har idéer om vad vi bör arbeta för.

Vi vill gärna tidigt nå ut till kvinnor och familjer som fått en preeklampsidiagnos.
Vi har en affisch som passar fint i väntrum och liknande.

Här kan du ladda ner affischen!

Så här blir du medlem!

Foto av Christina Morillo pu00e5 Pexels.com

Läs berättelser om preeklampsi, eklampsi och HELLP

Karolina berättar i Aftonbladet om HELLP

Karolina är en av grundarna till Preeklampsiföreningen. Nyligen berättade hon i Aftonbladet om sina och familjens erfarenheter av HELLP och varför hon tycker att en förening behövs. Läs artikeln här hos Aftonbladet.

Varför behövs en patientförening?

Föreningen bad professor Stefan Hansson om vad han ser att en patientförening kan göra.

Om vården efter förlossningen

Om hur du bör följas upp efter en genomgången preeklampsi, eklampsi eller HELLP.

Film 1: Vad är preeklampsi

Professor Stefan Hansson berättar i sex delar om hur preeklampsi uppstår, behandlas och om riskerna inför nya graviditeter.

Preeklampsi/Eklampsi/HELLP

De olika diagnoserna


Foto: Andreas Wohlfahrt Pexels.com

Preeklampsi

Varje år drabbas cirka 5 000 kvinnor i Sverige av någon form av preeklampsi.

Foto: Negative Space Pexels.com

Eklampsi

Eklampsi innebär att kvinnan får kramper före, under eller efter förlossning.

Foto: Lisa Pexels.com

HELLP

HELLP är en svår form av preeklampsi där flera organ i kroppen påverkas.

Symptom att hålla koll på


Kraftig huvudvärk

Som inte går över
med vanliga huvudvärkstabletter.

Illamående och kräkningar

efter vecka 18

Synbesvär

Tillexempel flimmer, dimmig syn, ser dubbelt, delar av synfältet försvinner.

Ont i övre delen av magen

Särskilt under höger revben

Hastig svullnad

I ansiktet, händerna eller fötterna.

Föreningens råd till dig som blivit förälder

Att ha blivit förälder efter preeklampsi, eklampsi eller HELLP är omtumlande. Här kommer några råd baserade på andra familjers erfarenheter.

Föreningens råd till dig som är anhörig

Det kan vara svårt att stötta när man inte riktigt förstår vad som har hänt. Här får du som anhörig några råd baserade på andra familjers erfarenheter.

Historien om föreningens logotype

Karin Lundgren är kvinnan bakom Preeklampsiföreningens logotype. Läs mer om tankarna bakom bilden!

Läs mer hos andra

Länkbibliotek


Ett livsfarligt tillstånd

Eklampsi och HELLP kan utvecklas till livshotande tillstånd för kvinna och barn. Även i Sverige kan kvinnor och barn dö till följd av de olika diagnoserna.

Ordlista för patienter

Tox-prov, ALAT och klonus. Det är många nya begrepp för den som utreds eller behandlas för något av preeklampsitillstånden.

Är du i risk att få preeklampsi?

Det finns flera kända riskfaktorer för preeklampsi.

Om vården brister

Så här gör du om du vill veta mer om hur beslut togs under din graviditet eller om du vill anmäla någon del av vårdförloppet.