Råd till dig som är anhörig

Foto av Michael Morse pu00e5 Pexels.com
  1. Läs på om preeklampsi/eklampsi/HELLP.
  2. Hela eller delar av tiden runt förlossningen har skilt sig mot det mer vanliga förloppet när barn föds. Det kan vara svårt att jämföra med upplevelserna av en förlossning som följt ett mer normalt förlopp.
  3. Se medföräldern! Hen kan ha fruktat både mammans och barnets liv, familjen kan ha skilts åt under dramatiska former och medföräldern kan ha svävat i ovisshet om hur mamma och barn mår.
  4. Förvänta er inte att föräldrarna kan eller vill redogöra allt kring sjukdomsförloppet. Det kan gå mycket fort, vårdpersonalen hinner inte alltid förklara alla steg och rent fysiskt kan sjukdomsförloppet göra att kvinnan inte minns allt. Delar kan också vara för traumatiska för att föräldrarna ska vilja dela det med andra.
  5. Om barnet föds prematurt finns goda råd för anhöriga hos prematurförbundet.
  6. Frågan om fler barn och en ny graviditet kan vara känslig. Att återigen riskera kvinnans hälsa i en ny graviditet kan väcka oro, ångest och frågor. Paret kan också ha olika inställning i frågan utifrån sina tidigare erfarenheter.

%d bloggare gillar detta: