Berättelser om preeklampsi, eklampsi och HELLP

Foto av Christina Morillo pu00e5 Pexels.com

Här samlar vi berättelser som på något sätt berör graviditeter och angränsande frågor som berör preeklampsi, eklampsi och HELLP. Alla namn är fingerade. Ålder och region finns med hos de som önskar det.

Helen, 34: Om HELLP, blodförlust och att inte ha några tydliga symptom

Maria, 28: En graviditet med preeklampsi, en graviditet med oro

Lina, 29: Om vårdplanen under ny graviditet efter HELLP

Vill du berätta din historia?

Det finns många skildringar av hur det är att vara gravid och få barn, men få berättelser om hur det är att få preeklampsi, eklampsi eller HELLP.

Vill du dela någon del av din historia? Mejla till oss på preeklampsiforeningen@gmail.com
Alla i styrelsen kan se mejlen som kommer dit.

%d bloggare gillar detta: