Ordlista för patienter

Här jobbar vi på en lista över ord som är vanligt förekommande i vården. Hör av dig till oss om du har fler ord du undrar över! Mejla till oss på preeklampsiforeningen@gmail.com

Ablatio-moderkakan lossnar och riskerar svår blödning hos modern

ALAT– ett enzym som finns framför allt i levern. ALAT stiger om levern inte fungerar som den ska och ses i blodprov.

ASAT– ett enzym som bland annat som finns i levern. Vid försämrad funktion i levern frigörs ASAT i blodet och ses i blodprov.

Cervix– livmoderhalsen

Diastoliskt– undre blodtrycket

Eklampsi– kramper orsakade av svår havandeskapsförgiftning/ preeklampsi

Graviditetstoxikos– havandeskapsförgiftning

HELLP (Hemolys, Elevated Liver enzymes and Low Platelet)– konstateras via blodprov vilket tyder på att dom röda blodkropparna som transporterar syre går sönder, enzymerna i levern stiger som tyder på nedsatt leverfunktion och lågt antal blodplättar vilket ökar kroppens blödningsbenägenhet

Havandeskapsförgiftning-svenskt uttryck för preeklampsi

Infart– en liten plastslang som sätts genom huden in i ett blodkärl där man kan ge dropp och läkemedel direkt i blodet

Klonus– upprepade muskelryckningar som uppkommer vid test av muskelreflexer och som kan påvisa att det finns risk för eklampsi hos en person med svår preeklampsi.

Magnesiumdropp– Magnesiumsulfat är effektivt att motverka kramper vid svår preeklampsi eller HELLP eller förhindra nya kramper vid eklampsi

Sectio– kejsarsnitt

Systoliskt– övre blodtrycket

Postpartum– efter förlossningen

Preeklampsi– betyder ”före kramper” och är den medicinska benämningen på havandeskapsförgiftning

Proteinuri– protein läcker ut via njurarna och kan ses i urinprov, tyder på njurarna inte fungerar som dom ska.

Tox-prov– samling leverprover där man ser om leverns funktion är påverkad

TPK=Trombocyter– blodplättar de blodkroppar som får blodet att levra sig. Vid låga TPK ökar blödningsrisken.

Trandate– blodtrycksmedicin som är vanligt att få för att hålla ner blodtrycket.

Uterus– livmoder

Om du saknar något ord så kan du också prova söka det i Medicinsk ordbok.

%d bloggare gillar detta: