Är du i risk för att få preeklampsi?


Det är viktigt att tidigt i graviditeten fånga upp om det finns risk för preeklampsi, ta ställning till förebyggande behandling och planera kontroller. Det finns olika stor risk att utveckla preeklampsi, dels riskfaktorer med hög risk och de med måttlig risk. Uppfyller du en av riskfaktorerna med hög risk eller tre måttliga riskfaktorerna ska du få en riskbedömning av läkare i enlighet med dom riktlinjer SFOG (Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi) tagit fram. Där tar läkaren ställning om du t.ex ska börja äta ett sorts blodförtunnande läkemedel med acetylsalicylsyra för att förebygga preeklampsi, om extra ultraljud för att se att fostret växer som det ska och att blodkärlen till livmodern och fostret har bra flöden. Acetylsalicylsyra ska helst vara insatt innan du går in i din 12:e graviditetsvecka för att ha god effekt och minskar då risken med preeklampsi med mellan 10-20%.

Riskfaktorerna är kända sedan länge och SFOG ARG-preeklampsi nämner dessa i sin rapport redan 2014. Att riskbedömmas och sättas in på förebyggande behandling har sedan dess implementerats mer och mer i specialist-mödravård och vanlig mödrahälsovård. Det ser tyvärr väldigt olika ut hur denna implementering fungerat och att som patientförening lyfta detta kommer med all sannolikhet ha stor betydelse för detta. Vårt främsta syfte med att informera om riskfaktorer är att du som patient ska hitta tydlig information, veta vilka riktlinjer och råd som finns, kunna ställa krav på att få en riskbedömning och därigenom bidra att till att det blir en självklarhet inom alla verksamheter.

Hög risk

 • APS (antifosfolipidantikropppssyndrom)
 • SLE (systematisk lupus erytematosus)
 • Tidigare preeklampsi eller eklampsi
 • Tidigare graviditetshypertoni med förlossning < gv 34, tillväxthämning hos fostret, stt fostret dör i livmodern eller att moderkakan lossnar
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2
 • Flerbörd
 • Kronisk njursjukdom
 • Protein i urinen vid inskrivning i MVC
 • Kronisk högt blodtryck
 • IVF med äggdonation

 
Måttlig risk

 • Förstföderska
 • BMI > 30
 • Ålder > 40 år
 • Ärftlighet (dotter till mamma som haft preeklampsi har 8 ggr högre risk att drabbas)
 • > 4 år mellan graviditeterna (risken ökar redan vid > 4 år men är mer påtaglig vid > 10 års intervall)
 • Övre blodtryck > 130 eller undre blodtryck > 80 mmHg vid inskrivning
 • Afrikanskt ursprung
 • Bekräftad/ diagnostiserad obstruktiv sömnapné

Faktadelarna i texten är främst hämtade från Internetmedicin. 
Detta är endast allmän information, kontakta mödravården för personliga råd.

%d bloggare gillar detta: