Möte med Preeklampsi-ARG i Göteborg september 2021

I september 2021 var föreningen inbjuden att medverka vid Preeklampsi-ARGs möte.

Preeklampsi-ARG är en del av SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi. ARG står för arbets- och referensgrupp och Preeklampsi-ARG är alltså den del av SFOG som fördjupar sig och håller sig ajour med den senaste forskningen och den kliniska praxis som berör preeklampsi. Gruppen har tagit fram de nationella riktlinjerna för preeklampsivård och verkar för att de ska användas jämlikt över landet. Preeklampsi-ARG består främst gynekologer och obstetriker, men det finns också tillexempel intensivvårdsläkare i gruppen. 

Emma Nordenstedt och Karolina Stenqvist fanns på plats i Göteborg, Erika Lundell och Karin Stenfeldt fanns med digitalt under mötet med Preeklampsi-ARG i Göteborg i september 2021.

På plats från föreningen fanns Karolina Stenqvist och Emma Nordenstedt. Karin Stenfeldt och Erika Lundell fanns med digitalt. 

Vi fick möjlighet att berätta om hur föreningen kom till och vilka behov vi såg. Vi berättade också våra egna ”preeklampsihistorier” som också gav upphov till diskussioner. Några av frågorna som vi diskuterade var:

  • Att intensivvården måste anpassas för gravida, nyförlösta, deras barn och familjer.
  • Bättre sammanhållen information under och efter en genomgången preeklampsi.
  • Ökad medvetenhet om den ”sjukdomskänsla” och starka känsla av att kroppen stänger ner när förloppet är akut.
  • Hur vi tillsammans kan verka för att de nationella riktlinjerna blir kända inom vården och hos gravida. 
Föreningen fick en inbjudan till en fortbildningskurs i preeklampsi som ska hållas i april 2022.

Under mötet fick vi också frågan om vi ville medverka i en fortbildningskurs i preeklampsi för specialister inom obstetrik och gynekologi som kommer att arrangeras i april 2022. Preeklampsi-ARG efterfrågade då patientfall att diskutera. Preeklampsi-ARG ser ett värde i att kunna följa det medicinska förloppet genom journalen och samtidigt kunna fråga den berörda kvinnan om upplevelsen, vilken information som gavs och hur tankarna gått efteråt. 

%d bloggare gillar detta: