Hjärt-Lungfonden: Komplikationer under graviditet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Kvinnor som haft komplikationer under graviditeten har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Det visar ny forskning som bygger på befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning. Texten är ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden. – Vår studie visar att vissa komplikationer under graviditeten leder till en högre risk för kvinnan attFortsätt läsa ”Hjärt-Lungfonden: Komplikationer under graviditet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom”

Pengar till vidare forskning kring preeklampsi

Genom ett forskningsanslag kan Professor Stefan Hansson och hans forskarlag nu ta nya steg i forskningen kring preeklampsi. Samtidigt pågår också utvecklingen av ett läkemedel som förhoppningsvis ska kunna förebygga och behandla både njurskador och preeklampsi. Texten är ett pressmeddelande från Lundbergs forskningsstiftelse Tre procent av alla gravida insjuknar i havandeskapsförgiftning, numera oftast kallat preeklampsi. GlobaltFortsätt läsa ”Pengar till vidare forskning kring preeklampsi”

Föreningen medverkar vid fortbildning om preeklampsi i Region Stockholm

Karolina Stenqvist från Preeklampsiföreningen föreläste i september 2022 på Södersjukhuset i Stockholm under en fortbildning på tema Preeklampsi arrangerad av Mödrahälsovårdsenheten inom Region Stockholm. Vi är glada över intresset för föreningen och att vi på det här sättet fick chans att berätta om oss och patientperspektivet!

Vad föreningen gjort under sitt första år

Det har varit ett händelserikt första år för Preeklampsiföreningen. Här kommer året i korthet! Vi har kontaktat, och fått positiv respons från följande organisationer:  •Preeclampsia foundation •APEC – Action on Preeclampsia •Socialdepartementet •RFSU •Läkarförbundet •Riksföreningen för anestesi och intensivvård •Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi •Svenska Barnmorskeförbundet •Barnläkarföreningen •Prematurförbundet Uppmärksammade Preeklampsidagen 22 maj Till den internationella preeklampsidagen kundeFortsätt läsa ”Vad föreningen gjort under sitt första år”

Möte med Preeklampsi-ARG i Göteborg september 2021

I september 2021 var föreningen inbjuden att medverka vid Preeklampsi-ARGs möte. Preeklampsi-ARG är en del av SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi. ARG står för arbets- och referensgrupp och Preeklampsi-ARG är alltså den del av SFOG som fördjupar sig och håller sig ajour med den senaste forskningen och den kliniska praxis som berör preeklampsi.Fortsätt läsa ”Möte med Preeklampsi-ARG i Göteborg september 2021”

Preeklampsi i populärkulturen

Ett plötsligt och dramatiskt förlopp, en tunn linje mellan liv och död.Preeklampsi är som gjord för dramatiska skildringar. Vi har hittat fyra exempel från tv. Att den populära karaktären lady Sybil i den brittiska dramaserien Downton Abbey drabbades och dog av preeklampsi och eklampsi skakade om en stor publik i tv-sofforna världen över när avsnittet sändesFortsätt läsa ”Preeklampsi i populärkulturen”

Kommentar från föreningen med anledning av debatten om förlossningsvården

Som företrädare för drabbade och anhöriga av preeklampsi (havandeskapsförgiftning) tar vi med oro del av vittnesmålen från barnmorskor om arbetssituationen på flera av landets förlossningsavdelningar. Ingen kan förutse vilken gravid kvinna som kommer att utveckla preeklampsi. Det är ett lömskt tillstånd som kan utvecklas till ett livshotande tillstånd för både kvinna och barn på baraFortsätt läsa ”Kommentar från föreningen med anledning av debatten om förlossningsvården”

Jag var bara glad att bebisen mådde bra

Jag födde min son 20 maj 2019, var då i v 35+6.Fick en liten blödning på kvällen den 17 Maj och när jag åkte in till BB för kontroll visade det sig att jag hade lite dåliga lever och blodtrycksvärden. Blödningen var slemproppen som släppt och jag var öppen 4 cm (inte känt några värkar) såFortsätt läsa ”Jag var bara glad att bebisen mådde bra”