Vad föreningen gjort under sitt första år

Det har varit ett händelserikt första år för Preeklampsiföreningen. Här kommer året i korthet!

Vi har kontaktat, och fått positiv respons från följande organisationer: 

•Preeclampsia foundation

•APEC – Action on Preeclampsia

•Socialdepartementet

•RFSU

•Läkarförbundet

•Riksföreningen för anestesi och intensivvård

•Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

•Svenska Barnmorskeförbundet

•Barnläkarföreningen

•Prematurförbundet

Uppmärksammade Preeklampsidagen 22 maj

Till den internationella preeklampsidagen kunde vi publicera filmer om preeklampsi gjorda av professor Stefan Hansson. Du hittar filmerna här!

Medverkat i Aftonbladet

• I juni 2021 publicerade Aftonbladet en artikel med styrelse-
ledamoten Karolina. Hon berättade om föreningen och sin historia med HELLP i två graviditeter.

Deltog på SFOG Preeklampsi-ARG

• I september 2021 deltog föreningen på SFOG Preeklampsi-ARGs möte i Göteborg. Vi presenterade föreningen och diskuterade framtida samarbeten. 

Öppet möte för intresserade

•I oktober 2021 höll vi ett öppet digitalt möte för alla som var intresserade av föreningen.

Föreläsning på barnmorskeutbildning

•I november 2021 föreläste styrelseledamoten Karin på barnmorskeutbildningen i Malmö/Lund.

Digital föreläsning med Maria Andersson

•I november 2021 arrangerade vi en digital föreläsning med barnmorskan Maria Andersson som forskat kring kvinnors upplevelse av preeklampsi. 

Digitala föräldraträffar

•I februari 2022 startade vi ”föräldraträffar” där vi i smågrupper bjöd in medlemmar att få prata om sina erfarenheter. Drygt 15 medverkande. Flera mötestillfällen.

Rådgivning

•Gett råd/ skickat vidare frågor efter kontakter med medlemmar.

Observera att föreningen inte ger några medicinska råd, utan rådgivningen handlar om att hitta rätt i vården.

Marknadsföring och kommunikation

• Kontinuerligt uppdaterat hemsida, Instagram och Facebook.

•Skapat en affisch för användning i exempelvis väntrum för kännedom om föreningen. Här kan du ladda ner affischen!

Bidragit med patientperspektiv i svenska studier

• Sagt ja till att bidra med patientperspektivet i tre svenska studier. Medverkat i två hittills.

Deltagit vid vidareutbildning i preeklampsi

• Vi presenterade föreningen och bidrog med patientperspektivet vid en två dagar lång vidareutbildning om preeklampsi i april 2022.

Gett feedback på patientinformation i Region Skåne

• Föreningen tillfrågades och gav feedback på den skriftliga information som delas ut till patienter i Region Skåne.

%d bloggare gillar detta: