Stefan Hansson: ”Välinformerade patienter medvetna om sina risker kan ställa krav på rätt behandling”

Professor och överläkare i gynekologi och obstetrik Stefan Hansson har under föreningens första vecka i en serie om sex filmer berättat om olika medicinska aspekter av preeklampsi, eklampsi och HELLP. Här berättar han varför en patientförening behövs.

Stefan Hansson, professor och överläkare i gynekologi och obstretik.

Stefan Hansson:

”År 2014 publicerade Arbets- och Referensgruppen inom Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) en rapport om sjukdomssyndromet preeklampsi. Inom expertgruppen beslöt vi att höja kvaliten ytterligare vilket resulterade i nationella evidensbaserade riktlinjer som kom ut december 2019. Riktlinjerna bygger på en omfattande utvärdering av alla relevanta forskningsstudier om preeklampsi, HELLP och eklampsi samt andra länders och expertorganisationers riktlinjer. De främsta målen med att utveckla nationella riktlinjer för Sverige var att;

1) Tillse att alla kvinnor med risk för att utveckla dessa komplikationer skall bedömas och behandlas på ett likartat sätt oavsett var man bor i landet.

2) Att vid utvecklad preeklampsi, HELLP och eklampsi tillse att alla kvinnor får behandling som är evidensbaserad.

3) Att drabbade kvinnor skall följas upp på ett medicinskt säkert sätt efter förlossning för att förhindra långsiktiga problem med hjärt-kärlsjukdomar.

Trots omfattande insatser från professionens sida så har implementeringen av riktlinjerna gått långsamt och är faktiskt ännu inte klar i alla regioner.

Betydelsen av en aktiv patientförening kan inte nog understrykas. Genom ett högt engagemang kan drabbade kvinnor och deras familjer få det stöd som vården hittills inte kunnat erbjuda. En annan viktig aspekt är att patienföreningen kan hjälpa oss sprida riktig kunskap och undanröja myter och annan vilseledande information som lätt kan uppstå. Välinformerade och kunniga patienter blir på detta sätt medvetna om sina risker och kan därigenom ställa krav på rätt förebyggande behandling, krav på adekvat vård under och efter graviditet. En patientförening kan också bidra genom att ställa krav på sina politiker att erforderlig infrastruktur finns för att möta de nya medicinska kraven. Sist men inte minst kan patientföreningen hjälpa till med att understryka betydelsen av att det bör satsas mer pengar på forskning inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa generellt. Trots att vi idag skriver 2021, så dör det globalt sätt en kvinna i minuten i förlossningsrelaterade komplikationer.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: