Råd till er som blivit föräldrar efter preeklampsi, eklampsi eller HELLP

Foto av Jonathan Borba pu00e5 Pexels.com
  1. Inget ni gjort eller inte gjort har förorsakat preeklampsi, eklampsi eller HELLP.
  2. Att drabbas av svår sjukdom som inte är allmänt känd kan kännas ensamt och svårt. Att ha intensivvårdats kan efteråt väcka mycket extensiella tankar, och efter att själv varit svårt sjuk kan det nya föräldraskapet kännas svårt och överväldigande. Detta är inget konstigt men kan vara svåra känslor att hantera.
  3. Känslan av skuld kan uppkomma. Varför förstod jag inte att jag var sjuk? Varför stod jag inte på mig? Varför ignorerade jag varningssignaler? Gå inte ensam med dina tankar!
  4. Våga fråga! Vårdpersonalen finns där för er. Fråga om det ni inte förstår! Kanske visste ni ingenting om preeklampsi/eklampsi eller HELLP innan ni drabbades. Då är det inte konstigt att frågorna kan vara många! 
  5. Ni kan ha helt olika bild av förloppet och specifika händelser. Prata med varandra och ha förståelse. Gå igenom förloppet med vårdpersonal om ni önskar det!
  6. Tankar på sjukdomsförloppet och tiden runt förlossningen kan blomma upp senare när allt runt den första tiden med barnet lagt sig. Ni ska närsomhelst kunna vända er till er bvc-sköterska, mödravården eller vårdcentralen för att få den hjälp och det stöd ni behöver.
  7. Det kan kännas ensamt att vara de enda i familjen eller vänskapskretsen med en graviditet som slutar i preeklampsi, eklampsi eller HELLP. Det är alltid omtumlande att bli förälder, men det är en extra påfrestning när den födande mamman själv blir svårt sjuk. Vi hoppas att ni kan finna stöd, tröst, kunskap och gemenskap här i föreningen!
  8. Frågan om fler barn och en ny graviditet kan väcka olika känslor hos er. Kanske någon av er har en stor rädsla för att gå in i en ny graviditet. Prata med varandra och ta stöd av vården!
  9. Känslor av skuld kan uppstå när man är gravid på nytt efter en tidigare riskfylld graviditet. Skuldkänslor över att man utsätter barnet i magen för risker som man nu känner till, skuldkänslor mot de barn man redan har för att man riskerar mammans hälsa. Det finns god hjälp att få, tillexempel genom mödravårdens psykologer.
  10. Om ert barn föds prematurt finns fina råd att läsa hos prematurförbundet!
Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

%d bloggare gillar detta: