Preeklampsi

Preeklampsi (som tidigare benämndes havandeskapsförgiftning) kan påverka kvinnor olika mycket. En del påverkas inte nämnvärt medan andra får väldigt allvarliga symptom som kräver snabb vård, förloppet kan variera stort. Vid preeklampsi har kvinnan högt blodtryck; över 140/90 mmHg uppmätt vid två tillfällen med minst 15 minuters paus emellan mätningarna, en eller flera organ påverkas och/eller påverkan på fostret.

Beroende på vilka organ som påverkas kan kvinnan få symtom som skummande urin/läcka protein i urinen (njurar), få ont i mellangärdet eller under revbenen på höger sida i magen (levern), huvudvärk, synförändring, kramper, stroke (hjärnan), ont i bröstet eller påverkad  andning (hjärta och lungor) och att fostret inte växer som det ska (livmoder/moderkakan). Kvinnan kan även få påverkan på de blodprover som visar leverns funktion eller som visar blodkropparnas funktion.

Orsaken till preeklampsi är inte helt kartlagd men troligen handlar det om att moderkakan inte fäster sig ordentligt i livmoderväggen. När detta händer kan partiklar och celler från moderkakan och fostret läcka ut i kvinnans blodomlopp. Kvinnans immunförsvar reagerar på partiklarna, blodkärlen tar skada och drar ihop sig och blodtrycket stiger.

Preeklampsi kan diagnostiseras efter graviditetsvecka 20. Då preeklampsi visar sig på olika sätt så kan symtomen vara diffusa, svåra att bedöma och det finns ingen behandling för preeklampsi. Det enda sättet att bota preeklampsi idag är att förlösa kvinnan. Detta är ett avvägande mellan mammans och barnets hälsa och ibland även liv.

Faktadelarna i texten är främst hämtade från Internetmedicin. och 1177.se
Detta är endast allmän information, kontakta mödravården för personliga råd.

%d bloggare gillar detta: