Länkbibliotek

Här samlar vi länkar för mer läsning och kunskap om preeklampsi, eklampsi och HELLP.

Medicinska länkar 

Från Läkartidningen om preeklampsi.

Från Internetmedicin om utredning av preeklampsi och eklampsi.

Från Internetmedicin om behandling av preeklampsi och eklampsi

Riktlinjer för hypertonisjukdomar under graviditet från SFOG. Reviderade januari 2021.

SFOGs riktlinjer och råd Svensk förening för obstetrik och gynekologi har tagit fram riktlinjer och råd för behandling av patienter med preeklampsi, eklampsi och HELLP.

Från Läkartidningen om preeklampsi

Från Läkartidningen om orsakerna till preeklampsi.

Foto av Karolina Grabowska pu00e5 Pexels.com

Patientorganisationer

Action on preeclampsia, APEC – Brittisk patientorganisation verksamma sedan 1991

The Preeclampsia Foundation – Amerikansk intresseorganisation för utbildning om de olika preeklampsitillstånden.

Ending eclampsia – ett projekt inom amerikanska Population counsil.

Facebookgruppen Preeclampsia, eclampsia & HELLP syndrome survivors global support network. En Facebook-grupp med aktiva moderatorer. Kvinnor från hela världen delar erfarenheter av preeklampsi, eklampsi och HELLP.

Berättelser

En patientberättelse ur Läkartidningen om HELLP

Allmän information 

1177 om havandeskapsförgiftning

”Viktigt att uppmärksamma havandeskapsförgiftning” Artikel om vikten av att känna till symptomen och riskfaktorerna.

Nyheter

Från P4 Malmöhus om barnmorskan och doktoranden Maria Anderssons forskning:

https://sverigesradio.se/artikel/5000-kvinnor-drabbas-av-havandeskapsforgiftning-men-kunskapen-ar-lag

https://sverigesradio.se/artikel/fick-ingen-information-om-riskerna-efter-havandeskapsforgiftning

%d bloggare gillar detta: