HELLP

HELLP är en form av svår preeklampsi. Det kan också uppstå utan tidigare tecken på preeklampsi. Diagnosen innebär en generell organpåverkan. Blodtrycket, levern, njurarna och blodet påverkas. Diagnosen kan ställas utan att kvinnan har högt blodtryck eller protein i urinen.

Vanliga symptom är synrubbningar, en allmän känsla av oro, kräkningar, kraftig huvudvärk, plötslig kraftig smärta på höger sida under revbenen.

HELLP är en förkortning av engelska begrepp som står för:
H – Hemolysis (Nedbrytning av röda blodkroppar)
EL – Elevated Liver enzymes, (Förhöjda leverenzymer)
LP – Low Platelet counts (Lågt antal blodplättar/trombocyter)

Famförallt påverkas levern vid HELLP. Det finns risk för blödningar i levern och risk för leverruptur, en bristning i levern som kan leda till inre blödningar.

När blodplättarna, trombocyterna, blir färre vid HELLP minskar blodets förmåga att koagulera. Trombocyternas uppgift i kroppen är att läka sår i blodkärlen genom att dra sig till det skadade området, klibba ihop sig med varandra och bilda en stopp för blodet. Om den här funktionen är försämrad innebär det en större risk för kvinnan vid en vaginal förlossning eller ett kejsarsnitt.

De röda blodkropparna har som uppgift att transportera syre från lungorna ut i kroppen.

HELLP förekommer i cirka 0,5-0,9 procent av samtliga graviditeter och i cirka 10-20 procent av fallen med svår preeklampsi. I Sverige föds cirka 115 000-120 000 barn varje år. Det innebär att runt 1000 kvinnor drabbas i Sverige varje år.

HELLP har vanligtvis ett mycket snabbt förlopp, kvinnans tillstånd kan försämras drastiskt på bara några timmar.

HELLP kan uppstå under hela graviditeten, men också efter förlossningen.

Faktadelarna i texten är främst hämtade från Internetmedicin.
Detta är endast allmän information, kontakta mödravården för personliga råd.

%d bloggare gillar detta: