Ett livsfarligt tillstånd

Preeklampsi, eklampsi och HELLP kan i mycket sällsynta fall leda till att mamma och/eller barn dör.

Mödra- och spädbarnsdödlighet är mycket låg i Sverige, och de regelbundna kontroller alla gravida erbjuds finns för att fånga upp riskgraviditeter. Genom att regelbundet kontrollera blodtryck och lämna urinprov kan gravida som riskerar att utveckla någon form av preeklampsi övervakas mer noggrant.

Ökad kunskap hos blivande föräldrar, allmänheten och inom vården om symptom och riskfaktorer är en viktig del för att minska skadorna och dödligheten av preeklampsi, eklampsi och HELLP.

Föreningens yttersta mål och önskan är självklart att ingen mamma eller något barn ska dö till följd av preeklampsi, eklampsi eller HELLP.

%d bloggare gillar detta: