Eklampsi

Eklampsi innebär att kvinnan krampar under graviditeten, vid förlossningen eller någon gång under de första veckorna efter förlossning utan annan förklaring som tillexempel epilepsi. Kvinnan behöver inte ha högt blodtryck eller protein i urinen för att utveckla eklampsi.

1-2 procent av kvinnor med preeklampsi kommer att utveckla eklampsi. I 10-15 procent av fallen kan eklampsi debutera med kramper innan blodtrycket börjar stiga eller det finns protein i urinen.

Förekomsten av eklampsi fördelar sig ganska jämnt över före, under och efter förlossning. Av de som får eklampsi efter förlossningen kommer kramperna i 70% av fallen inom tolv timmar.

Faktadelarna i texten är främst hämtade från Internetmedicin.
Detta är endast allmän information, kontakta mödravården för personliga råd.

%d bloggare gillar detta: